Skip Navigation Links

TEL 050 31 68 03
FAX 050 31 68 95
info@boekhoudingfdb.be


Boekhouding & Fiscaliteit
  • Voeren van uw boekhouding bij ons ter plaatse
  • Mobiele boekhouding bij u en/of nazicht van de door u gevoerde boekhouding
  • Opmaken en indienen van BTW-aangiften, jaarlijkse listing en IC-opgaves
  • Opmaak en neerlegging van jaarrekeningen bij de Balanscentrale
  • Invullen en indienen van aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, ...
  • Verdediging van de cliënt bij fiscale controles
  • Forfaitaire belastingsplichtigen zoals bakkers, landbouwers enz...
  • Loonsberekening en vervullen van sociale formaliteiten voor de bedrijfsleider
Starters & Vennootschappen
  • Begeleiding van startende zelfstandigen en vervulling van de opstartmodaliteiten, zoals ondernemersloket, registratie en aansluiting sociaal verzekeringsfonds
  • Oprichten van uw vennootschap op maat
  • Ontwikkelen van uw financieel plan en/of kredietdossier
  • Nazicht van de statuten op maat, volgens uw behoefte en in samenwerking met de Notaris
  • Managementvennootschappen, holdingstructuren, patrimoniumvennootschappen 
  • Vrije beroepen
Consultancy
  • Adviesverstrekking , fiscale planning en optimalisatie
  • Waardebepaling van de onderneming en haar aandelen
  • Advies en begeleiding bij overnames
  • Assistentie bij kredietaanvragen
  • Advies vermogensopbouw
  • Opmaken van allerlei contracten zoals huurovereenkomsten, handelsfondsovernames, aandelentransacties, opvolging in familiale ondernemingen, managementovereenkomsten
  • Advies bij personeelsbeheer
  • Hulp bij alle wettelijke verplichtingen en formaliteiten
Skip Navigation Links